Administratore lūdz izbeigt SIA EKO MET GRUPA maksātnespējas procesu

28.11.2012 14:33:00
Aizvadītā gada 29.jūnijā gada Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa saņēma SIA EKO MET GRUPA maksātnespējas procesa pieteikumu, norādot, ka uzņēmumam nepietiek aktīvu, lai segtu visus pamatotos kreditoru pieteikumus – uz 2011.gada 31.maiju uzņēmuma aktīvus veidojuši 10,557 tūkst.Ls, bet parādu saistības – 76,670 tūkst.Ls. 2011.gada 6.jūlijā, pamatojoties uz iesniegumu, pasludināts uzņēmuma maksātnespējas process, nosakot, ka kreditoru pieteikšanās termiņš ir 1 mēnesis. Par maksātnespējas administratori tika iecelta Baiba Fromane. Š.g. 5.martā norisinājās kreditoru sapulce, bet 20.novembrī pēc administratores lūguma maksātnespējas process izbeigts. Kā skaidrots tiesas spriedumā, process izbeigts, jo maksātnespējas procesa gaitā konstatēts, ka maksātnespējas pieteikums iesniegts, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, jo uzņēmums pilnībā atstāts bez naudas līdzekļiem un aktīviem, kad divas dienas pirms maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas tiesā pārdota visa piederošā manta un pamatlīdzekļi, tajā pašā dienā visus iegūtos līdzekļus pārskaitot Igaunijas uzņēmumam, pamatojoties uz cesijas līgumu, lai gan primārs pienākums bijis veikt nodokļu parādu nomaksu. SIA EKO MET GRUPA reģistrēta 2007.gadā un, kā norādīts gada pārskatā, uzņēmuma pamatdarbības sfēra ir atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība. 2011.gadā uzņēmuma apgrozījums bijis 13,984 tūkst.Ls, bet zaudējumi pēc nodokļu nomaksas – 64,640 tūkst.Ls. EKO MET GRUPA vienīgā īpašniece ir Aleksandra Astratjeva, kura savulaik bijusi arī SIA V & AL līdzīpašniece.