LLU mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce” 2019.gadā apmācījusi 900 studentus

19.03.2020 07:34:00

SIA “LLU mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce”” galvenie ienākumu avoti ir ieņēmumi no saražotās augkopības un lopkopības produkcijas, kā arī no elektroenerģijas realizācijas biogāzes ražotnē.

SIA “LLU mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce”” kopējais apgrozījums pagājušajā gadā bijis 3,32 milj.EUR, bet peļņa – 18,11 tūkst.EUR. Saimniecībā pērn bija nodarbināts 121 darbinieks.

2019.gadā saimniecības speciālisti un darbinieki sekmīgi pildījuši vienu no uzņēmuma galvenajiem uzdevumiem – veica LLU 1.kursa studentu apmācību priekšmetā “Praktiskā lauksaimniecība”, kurā kopumā tika apmācīti 900 studenti. Tāpat arī attīstīts darbs pie augkopības mācību izmēģinājumu lauka apsaimniekošanas, kura rezultāti apkopoti un demonstrēti studentu apmācībā un semināros zemniekiem.

SIA “LLU mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce”” nākotnē paredzējusi turpināt attīstīt mūsdienīgu studentu apmācības bāzi, modernizējot lauksaimniecības produkcijas ražošanas procesus, ieguldot līdzekļus modernās tehnoloģijās.