VALPRO aizvadīto finanšu gadu noslēdzis ar 593,550 tūkst.Ls lielu konsolidēto peļņu

26.03.2013 14:17:00
Vērtējot aizvadīto finanšu gadu, VALPRO grupas uzņēmumi attīstās veiksmīgi, spējot vadīt riskus, kuri veidojas valstī un citos produkcijas realizācijas tirgos, skaidrots uzņēmuma vadības ziņojumā. Izceļot sasniegumus 2012.gadā, vadība norāda, ka pērn panākts būtisks apgrozījuma pieaugums transportējamo tērauda gāzes balonu periodiskās inspicēšanas un atbilstības pārvērtēšanas pakalpojumu sniegšanā, kas, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, palielinājies par 51%. Tāpat arī piesaistīti jauni klienti, kas ļauj ar pārliecību uzsākt jauno finanšu gadu, kā arī veikti tehnoloģiskie uzlabojumi ražošanas procesā. Aizvadītajā finanšu gadā VALPRO konsolidētais apgrozījums pieaudzis līdz 7,752 milj.Ls (+3,03%), savukārt peļņa – līdz 593,550 tūkst.Ls (+1,96%). Lielāko daļu no uzņēmuma kopējā apgrozījuma veido ieņēmumi no kannu realizācijas (3,252 milj.Ls), kam seko ugunsdzēsības korpusi (2,310 milj.Ls). Starp ieņēmumu posteņiem atrodami arī ieņēmumi no gāzes balonu periodiskās inspicēšanas, ugunsdzēsības aparātiem, kannu sastāvdaļām, metāllūžņiem, transporta pakalpojumiem, nomas pakalpojumiem u.c. Analizējot VALPRO neto apgrozījumu pēc tā ģeogrāfiskajiem tirgiem, redzams, ka 15% veido ieņēmumi no realizācijas Latvijā, savukārt lielāko daļu jeb 70% - ieņēmumi no Eiropas Savienības valstīm. 1992.gadā dibinātā SIA VALPRO grupā ietilpst vairākas meitas sabiedrības, tostarp SIA VALPRO NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI, SIA D2V, SIA VALPRO TEHNOLOĢIJAS un SIA ANISOFT.