"Rīgas Siltums" padomes priekšsēdētāja amatā atgriezies Kaspars Lore

06.01.2021 06:39:00

Par AS “Rīgas Siltums” padomes priekšsēdētāju atkal iecelts uzņēmuma līdzšinējais padomes loceklis Kaspars Lore, savukārt Matīss Paegle, kurš arī kopš 2020.gada 21.decembra pildīja padomes locekļa pienākumus, iecelts par padomes priekšsēdētāja vietnieku.

Bez Kaspara Lores un Matīsa Paegles amatus AS “Rīgas Siltums” padomē ieņem arī Jevgenijs Belezjaks, Raivis Kronbergs un Zaiga Liepiņa.

Lursoft izziņā pieejamā informācija rāda, ka Kaspars Lore jau no 2020.gada 2.jūnija līdz 21.decembrim ieņēma AS “Rīgas Siltums” padomes priekšsēdētāja amatu, iepriekš, kopš 2015.gada decembra, pildot uzņēmuma padomes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Iepriekš Kaspars Lore bijis SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, kā arī SIA “Tiesu namu aģentūra” un VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdes loceklis.

Laika posmā no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.septembrim AS “Rīgas Siltums” apgrozījis 148,69 milj.EUR un nopelnījis 1,34 milj.EUR. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pagājušajā finanšu gadā uzņēmuma apgrozījums samazinājies par 1,94%, bet peļņa, lai arī bijusi par 0,3 milj.EUR lielāka nekā plānots, samazinājusies par 1,9 milj.EUR.

AS “Rīgas siltums” ieņēmumi par siltumenerģiju 2018./2019. finanšu gadā bija 136 milj.EUR, kas ir 91% no kopējiem akciju sabiedrības ieņēmumiem. Pārdotās siltumenerģijas daudzums galvenokārt ir atkarīgs no laika apstākļiem. Atbilstoši tiem, 2018./2019. apkures sezonā patērētājiem tika nodotas 3 milj. MWh siltumenerģijas, kas ir par 2,2% jeb 68 tūkst. MWh mazāk nekā gadu iepriekš.