“Agrofirma Zelta Druva” pērn turpinājusi strādāt ar zaudējumiem

19.05.2021 06:28:00

Lauksaimniecības uzņēmums SIA “Agrofirma Zelta Druva” 2020.gadā veicis 56,2 tūkst. EUR lielas investīcijas lauksaimniecības zemju iegādē, kā arī 138,7 tūkst. EUR lauksaimniecības tehnikas iegādē un modernizācijā.

“2020.gads bija raksturīgs ar labām graudu un augkopības kultūru ražām. Attiecībā uz augkopības produkcijas iepirkuma cenām nekāda pašreizējās situācijas ietekme nav vērojama, savukārt svaigpiena iepirkuma cena aizvadītajā gadā svārstījās no 0,26 un 0,31 EUR/kg, gada vidū cenām samazinoties. Tas saistīts ar sezonalitāti, taču uzņēmuma vadība uzskata, ka tas ir arī piena iepircēju spekulatīvs samazinājums globālā mērogā, izmantojot Covid-19 kā apstākli, kura ietekmē iestājusies ekonomikas attīstības nenoteiktība,” teikts SIA “Agrofirma Zelta Druva” vadības ziņojumā.

Pagājušajā gadā SIA “Agrofirma Zelta Druva” apgrozījusi 3,6 milj. EUR, gadu noslēdzot ar 338,74 tūkst. EUR zaudējumiem. Ar zaudējumiem uzņēmums strādājis jau pēdējos piecus gadus. “Negatīvo ietekmi pārskata gadā izpauda lopkopības rentabilitāte. Diemžēl, iepriekšējo gadu ražošanas attīstībai nepieciešamo ieņēmumu deficīts vēl tomēr arī atstājis iespaidu. Iespējams, ka nākotnē nāksies pārprofilēt uzņēmuma galveno darbības veidu no piena lopkopības uz citu specializāciju,” norāda SIA “Agrofirma Zelta Druva”.

Šogad uzņēmums paredzējis stabilizēt lopkopības ražošanas nozari, veicot pasākumus, kas veicinātu esošās krīzes pārvarēšanu, kā arī straujāk attīstīt augkopību, turpinot tehnikas modernizāciju. 

Lursoft izziņas dati rāda, ka 2020.gadā SIA “Agrofirma Zelta Druva” ar darba vietām nodrošinājusi 77 darbiniekus. Iedzīvotāju ienākuma nodoklī uzņēmums samaksājis 145,64 tūkst. EUR, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās – 269,67 tūkst. EUR. 

Dobeles novadā reģistrētā uzņēmuma patiesie labuma guvēji ir Ēriks Ludis Gailītis un Edgars Silakalns.