“Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”” šogad pirmajos septiņos mēnešos apgrozījusi 112,72 tūkst. EUR

22.09.2022 06:28:00

Šī gada pirmajos septiņos mēnešos SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”” apgrozījusi 112,72 tūkst. EUR, pēc nodokļu nomaksas gūstot 21,40 tūkst. EUR lielu peļņu. Jānorāda, ka pērn visa gada garumā bobsleja un skeletona trase apgrozīja 358,02 tūkst. EUR, 2021.gadu noslēdzot ar 29,03 tūkst. EUR zaudējumiem.

Lursoft pieejamā informācija rāda, ka šajā periodā SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”” bija nodarbināti 29 darbinieki.

SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”” vadības ziņojumā lasāms, ka tā darbību arī šogad laika posmā no 1. janvāra līdz 31. jūlijam ietekmēja ar Covid-19 saistītie ierobežojumi, jo līdz ar augsto saslimstību ziemā bija ietekmēta ārzemju sportistu ceļošana un treniņu iespējas.  Tikpat būtiski tika ietekmēta arī izklaides braucienu nodrošināšana ziemas mēnešos. “Noteikti jāpiebilst, ka uzņēmuma klientu loks bija mazāks nekā plānots saistībā arī ar Krievijas-Ukrainas kara sākšanos. Jo īpaši samazinājums bija skrituļkamanu treniņu norisei vasaras sezonā,” lasāms SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”” vadības ziņojumā.

Šogad SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”” saņēmusi valsts budžeta līdzekļus 341 tūkst. EUR apmērā saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Tāpat arī no finansējuma, kas paredzēts valsts nozīmes sporta būvēm, piešķirti 92 tūkst. EUR.

Pamatojoties uz MK 2022.gada 31. maija rīkojumu Nr. 402 “Par centralizētas valsts īpašumā esoši nacionālo sporta bāzu pārvaldības struktūras izveidi”, nolemts reorganizēt SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””, to pievienojot VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””, mainot uzņēmuma nosaukumu uz SIA “Latvijas nacionālais sporta centrs”.