SIA Rīgas tirdzniecības osta konsolidētais apgrozījums 2011.gadā – 111,415 milj.Ls

13.07.2012 00:00:00
Pērn SIA Rīgas Tirdzniecības ostas un tā meitas sabiedrību konsolidētais apgrozījums palielinājies par 46,867%, sasniedzot 111,415 milj.Ls. Pārskata gadā lielāko daļu koncerna kopējā apgrozījuma (48%) veidojuši ieņēmumi no dzelzceļa pakalpojumu sniegšanas, 42% - ieņēmumi no stividorpakalpojumu sniegšanas, bet 10% - pārējie ieņēmumi. Finanšu gadu koncerns noslēdzis ar 5,947 milj.Ls peļņu. Pēc pārskata gada beigām koncerna mātes sabiedrība kļuvusi par AS Žurnāli un Diena 100% akciju turētāju, kā arī arī palielinājusi līdzdalību SIA RTO Komunālserviss kapitālā, iegūstot 98% tās kapitāla daļu, liecina gada pārskata vadības ziņojumā publiskotā informācija.