SIA Biznesa centrs TOMO mainījies dalībnieku sastāvs un palielināts pamatkapitāls

15.11.2013 14:23:00

Klientu Portfelis ziņo, ka par SIA Biznesa centrs TOMO galveno kapitāldaļu turētāju kļuvis SIA Elektro Siltums Grupa. Jaunā dalībnieka pārziņā tagad ir 50,92% Biznesa centra TOMO daļu. Līdz ar jauna dalībnieka pievienošanos, uzņēmuma pamatkapitāls palielināts līdz 618,560 tūkst.Ls

Ieguldījuma apjomu un līdzdalību SIA Biznesa centrs TOMO saglabājis Romans Finbergs un ASV reģistrētais Exonic L.L.C.

Biznesa grupas jaunais līdzīpašnieks dibināts pagājušā gada janvārī un pastarpināti pieder Lielbritānijā reģistrētajam KEMBER TRADING LTD.

SIA Biznesa centrs TOMO pamatdarbība saistīta ar tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu, kā arī gāzveida kurināmā sadali pa cauruļvadiem. Pērn uzņēmums apgrozījis 461,378 tūkst.Ls, gadu noslēdzot ar 3,541 tūkst.Ls zaudējumiem.

Pagājušā gada maijā uzņēmumam ticis ierosināts ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process. Viena no plānā paredzētajām metodēm paredzējusi uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu.