Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas stacionārā pērn veiktas 8302 operācijas

30.07.2012 00:00:00
Pērn Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas apgrozījums sasniedzis 7,007 milj.Ls, kas, salīdzinot ar 2010.gadu, ir samazinājums par 15,51%. Pagājušajā gadā stacionārā ārstēti 5 596 pacienti un veiktas 8 302 ķirurģiskas operācijas, kā arī sniegtas 45 094 ambulatorās konsultācijas 41 583 pacientiem, bet dienas stacionārā gada laikā veiktas operācijas 768 pacientiem. Kā ziņots uzņēmuma vadības ziņojumā, kopumā slimnīca 2011.gadā nodrošinājusi gultas vietas 250 pacientiem, taču to kopējais noslogojums vidēji sastādījis vien 56,59%. Salīdzinājumam – 2008.gadā šis rādītājs bijis 81%. Lai uzlabotu slimnīcas darbu, pērn ieviestas vairākas nozīmīgas aktivitātes. Piemēram, veikts klīnisko nodaļu un ķirurģisko operāciju nodaļas telpu kosmētiskais remonts, iegādātas jaunas medicīniskās mēbeles, ķirurģiskie instrumenti, mobilā ķirurģiskā iekārta, spirāles kompjūtertomogrāfa rentgens un veikti citi uzlabojumi slimnīcas darbā. Pārskata gadu Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca noslēgusi ar 85,977 tūkst.Ls peļņu. VSIA Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca kapitāldaļu turētājs ir Veselības ministrija. Slimnīcas kopējais pamatkapitāls ir 2,773 milj.Ls.