Palielināts "Jelgavas ūdens" pamatkapitāls

23.10.2020 09:30:00

Pamatkapitāls palielināts Jelgavas pilsētas domei piederošajam SIA “Jelgavas ūdens”. Lursoft izziņā pieejamā informācija rāda, ka līdz šim SIA “Jelgavas ūdens” pamatkapitāls bija 10,481 milj. EUR, bet pēc palielināšanas tas pieaudzis līdz 10,505 milj. EUR. Pēc Lursoft kalendāra informācijas, vakar, 22. oktobrī, izmaiņas pamatkapitālā reģistrētas 18 uzņēmumiem.

SIA “Jelgavas ūdens” 2019.gadā apgrozīja 3,80 milj. EUR un gadu noslēdza ar 46,63 tūkst. EUR zaudējumiem, neskatoties uz apgrozījuma pieaugumu. Uzņēmums savā vadības ziņojumā norādījis: “Lai gan pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 2019.gadā palielinājās, būtiskākā ietekme bija pārējo saimnieciskās darbības izmaksu pieauguma daļai aprēķinātā nolietojuma Kohēzijas fonda un pārējo dāvinājumu palielinājumam par 6,1%.” SIA “Jelgavas ūdens” apgrozījums 2019.gadā audzis par 0,6%, ko veicināja abonentu skaita pieaugums pēc izbūvēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu nodošanas ekspluatācijā, kā arī Jelgavas pilsētas līdzfinansējuma izmantošana kanalizācijas pieslēgumu izbūvei.
Pagājušajā gadā uzņēmumā strādājuši 105 uzņēmumi.

Lursoft dati rāda, ka šobrīd Jelgavas pilsētas domei pieder kapitāldaļas 12 uzņēmumos.