"Tetra Pak" 2020.gadu aizvadījis veiksmīgi

08.04.2021 09:30:00

Šķidro pārtikas produktu iepakojumu materiāla, kā arī pārtikas produktu ražošanas un iepakošanas iekārtu un to rezerves daļu tirgotājs SIA “Tetra Pak” aizvadīto pārskata gadu vērtē kā veiksmīgu, norādot, ka uzņēmums plāno paplašināt savu darbību, palielinot jaunu preču pārdošanas apjomus un piesaistot jaunus klientus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. 

SIA “Tetra Pak” iesniegtais gada pārskats liecina, ka pērn, salīdzinot ar 2019.gadu, tā apgrozījums samazinājies par 14,48%, sarūkot līdz 20,73 milj. EUR. Šāda situācija veidojusies, samazinoties realizēto iekārtu projektu īpatsvaram kopējā apgrozījumā. Iesniegtā gada pārskata informācija liecina, ka uzņēmuma ieņēmumi no iepakojamā materiāla un papildmateriālu pārdošanas pērn palielinājušies par 9,93%, pieaugot līdz 14,42 milj. EUR, savukārt ieņēmumi no rezerves daļu un komponentu realizācijas, tehniskās apkalpošanas palielinājušies līdz 3,82 milj. EUR. Kā iepriekš minēts, SIA “Tetra Pak” ieņēmumi no iekārtu pārdošanas un nomas, iekārtu montāžas darbiem aizvadītajā gadā samazinājušies, sarūkot no 7,61 milj. EUR 2019.gadā līdz 2,37 milj. EUR pērn. 

Vienlaikus uzņēmuma peļņa pērn palielinājusies, pieaugot līdz 559,55 tūkst. EUR pēc nodokļu nomaksas. 

Lursoft pieejamais gada pārskats rāda, ka SIA “Tetra Pak” 2020.gadā ar darba vietām nodrošināja 22 darbiniekus. 

SIA “Tetra Pak” īpašnieks ir Šveicē reģistrētais Tetra Laval International SA, savukārt patiesie labuma guvēji – Marco Felder, Larry George Pillard, Ernst Joseph Walch un Georg Eduard Wohlwend