Pērn Latvijas Zaļajam punktam gan apgrozījuma, gan peļņas kāpums

21.06.2022 06:20:00

AS “Latvijas Zaļais punkts apkopotie klientu dati liecina, ka 2021.gadā ir palielinājušies iepakojuma, elektropreču un videi kaitīgu preču realizācijas apjomi, kas arī atspoguļojas finanšu rādītāju izaugsmē. AS “Latvijas Zaļais punkts” aizvadītajā gadā palielinājis apgrozījumu līdz 10,92 milj. EUR, savukārt peļņa augusi līdz 4,91 milj. EUR.

Iesniegtajā vadības ziņojumā AS “Latvijas Zaļais punkts” norādījis, ka uzņēmuma attīstības ietvaros būtisks uzsvars tiks likts uz darbības un pakalpojumu attīstību, nepārtraukti ieviešot uzlabojumus pakalpojumu sniegšanā klientiem. Uzņēmums nepārtraukti paplašina sabiedrībai pieejamo šķirošanas punktu skaitu, it īpaši stikla iepakojumam.

Saskaņā ar Valsts vides dienestu noslēgtajiem sadarbības līgumiem, AS “Latvijas Zaļais punkts” Latvijā ievieš un realizē ražotāju atbildības sistēmas izlietotā iepakojuma, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, kā arī videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanai. “Ņemot vērā Eiropas Savienības prasības par tekstila atkritumu obligātu apsaimniekošanu no 2025.gada, uzņēmums uzsācis tekstila atkritumu šķirošanas un savākšanas popularizēšanu sabiedrībā,” norāda AS “Latvijas Zaļais punkts”.

Lursoft pieejamā informācija rāda, ka AS “Latvijas Zaļais punkts” ir “Eco Baltia” grupā ietilpstošs uzņēmums. Pērn tajā bija nodarbināti 16 darbinieki.