"Agro-Dzelzava" apgrozījums audzis par 50,68%

23.01.2023 05:41:00

SIA “Agro-Dzelzava” laika periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim turpināja realizēt iepriekšējā pārskata gadā izvirzīto mērķu īstenošanu. Iesniegtajā vadības ziņojumā uzņēmums norādījis, ka pārskata periodā piena iepirkuma cena turpināja paaugstināties un sasniedza ļoti augstu līmeni. SIA “Agro-Dzelzava” finanšu pārskata periodā piegādāja par 10,56% piena vairāk, salīdzinot ar gadu iepriekš. Tas tika panākts, palielinot ganāmpulku, iepērkot grūsnas teles un govis, kā arī rūpīgi sekojot līdzi barības kvalitātei. Augstā piena iepirkumu cena ļāva SIA “Agro-Dzelzava” palielināt apgrozījuma pieaugumu no piena pārdošanas par 66,09%.

Lursoft pieejamais gada pārskats liecina, ka laika posmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim SIA “Agro-Dzelzava” apgrozīja 2,66 milj. EUR, kas ir par 50,68% vairāk nekā gadu iepriekš. Pretstatā 44,20 tūkst. EUR lielajai peļņai gadu iepriekš, aizvadīto finanšu gadu uzņēmums noslēdzis ar 650,94 tūkst. EUR peļņu pēc nodokļu nomaksas.

Arī aizvadītajā  finanšu periodā uzņēmums turpināja palielināt personāla darba atalgojumu, piedāvājot konkurētspējīgu atalgojumu reģionā, lai noturētu un motivētu darbiniekus turpināt strādāt SIA “Agro-Dzelzava”. Jānorāda, ka pagājušajā finanšu gadā SIA “Agro-Dzelzava” bija darba devējs 20 darbiniekiem.

Kopumā SIA “Agro-Dzelzava” pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas aizvadītajā finanšu gadā pieauga par teju 20%, ko visvairāk ietekmēja iepirkuma cenas gan lopbarības, gan augkopības izejvielām, kā arī degvielas cenu kāpums un izmaksas rezerves daļām.

SIA “Agro-Dzelzava” kā vienu no darbības pamatmērķiem izvirzījusi Eiropas Savienības projektu piesaisti saimnieciskā rezultāta paaugstināšanai.

Lursoft pieejamā informācija rāda, ka Madonas novadā reģistrētais SIA “Agro-Dzelzava” dibināts 1992. gadā. Uzņēmuma lielākais kapitāldaļu turētājs ir dāņu Dagda ApS.