Veiktas izmaiņas AS Cesvaines Piens padomes sastāvā

05.06.2012 00:00:00
Vakar, beidzoties uzņēmuma līdzšinējās padomes pilnvaru termiņam, AS Cesvaines Piens padomē iecelts jauns priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks. Proti, kopš vakardienas AS Cesvaines Piens padomes priekšsēdētāja vietu ieņem Aivars Murāns, savukārt padomes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus pilda Kristaps Zālītis. Jāpiebilst, ka līdzšinējā padomes locekle Dagmāra Sprūdža savu amatu saglabājusi. Pēc Lursoft datiem, ne A. Murāns, ne K. Zālītis līdz šim nav ieņēmuši amatus AS Cesvaines Piens, savukārt D.Sprūdža uzņēmuma padomē darbojas jau kopš 2008.gada 16.janvāra. Patlaban jaunais Cesvaines Piens valdes priekšsēdētājs neieņem amatus citos uzņēmumos, kā arī viņam nepieder uzņēmumu daļas. Iepriekš A. Murāns bijis AS SIERA NAMS valdes loceklis, savukārt līdz 2000.gada 17.janvārim viņam piederējušas daļas SIA AISA PLUS.