"Latvijas Dzelzceļš" konsolidētais apgrozījums 2021.gadā - 249,18 milj. EUR

20.06.2022 06:51:00

VAS “Latvijas Dzelzceļš” konsolidētais apgrozījums 2021.gadā veidoja 249,18 milj. EUR, liecina Lursoft pieejamais koncerna gada pārskats. Pārskata gadu tas noslēdza ar 3,9 milj. EUR lielu peļņu. Jānorāda, ka gadu iepriekš “Latvijas Dzelzceļš” koncerns strādāja ar 35,5 milj. EUR zaudējumiem, lai gan apgrozījums bija nedaudz lielāks nekā pērn – 253,87 milj. EUR.

Ieņēmumi no kravu pārvadājumiem, kas veido būtisku daļu – 49% – no koncerna konsolidētā apgrozījuma, salīdzinājumā ar 2020.gadu samazinājušies par 15,14 milj. EUR jeb 11%. Pērn pa dzelzceļu pārvadāti 21,96 milj. t, kas ir par 8,9% mazāk nekā 2020.gadā. Lielāko īpatsvaru veidoja importa pārvadājumi, to apjoms gan pērn bija par 17,4% mazāks nekā gadu iepriekš, samazinoties līdz 13,47 milj. t.

Būtiskāko pārvadājumu daļu veido naftas un naftas produktu pārvadājumi (28,7%), kā arī graudi, graudu pārstrādes produkti, sēklas un augļi (20,3%).

Lielu daļu no “Latvijas Dzelzceļš” konsolidētā apgrozījuma veido SIA “LDZ CARGO”. Pērn uzņēmums apgrozīja 144,36 milj. EUR. Lielākā daļa no SIA “LDZ CARGO” pārvadāto kravu apjoma ir no Krievijas – 54,1%. Baltkrievijas pārvadāto kravu īpatsvars veido 28%, Lietuvas – 10,1%, Kazahstānas – 5%.

Iesniegtajā “Latvijas Dzelzceļš” koncerna vadības ziņojumā teikts, ka, strauji samazinoties kravu pārvadājumu apjomiem, turpinās darbs pie koncerna darbības efektivitātes veicināšanas, pārskatot biznesa, organizatoriskos un tehnoloģiskos procesus, lai palielinātu koncerna saimnieciskās darbības efektivitāti un samazinātu izmaksas, kā arī nodrošinātu koncerna konkurētspējīgu un ilgtspējīgu darbību nākotnē.

“Tā kā ievērojama izmaksu daļa saistīta ar darbinieku resursiem – darba samaksas izmaksām –, pārskatot organizatoriskos un tehnoloģiskos procesus, šogad turpināsies 2019.gadā uzsāktā koncerna darbinieku optimizācija,” teikts “Latvijas Dzelzceļš” vadības ziņojumā. Pēc Lursoft pieejamās informācija, pērn koncerns bija darba devējs 7151 darbiniekam, mātes uzņēmumā bija nodarbināti 4526 strādājošie.

Šogad koncerna un tā mātes uzņēmuma galvenās prioritātes un mērķi būs saistīti ar uzņēmuma darbības efektivitātes būtisku palielināšanu un finanšu līdzsvara atgūšanu un nostiprināšanu, kā arī ar jaunizstrādāto organizatorisko un tehnoloģisko procesu ieviešanu un nostabilizēšanu. 2022. gadā būtiska uzmanība tikšot pievērsta mērķa tirgu un kravu segmentu diversifikācijai, piesaistot kravu pārvadājumus jaunos tirgos, izstrādājot jaunus pakalpojumus.

 “Latvijas Dzelzceļš” koncernā ietilpst mātes uzņēmums VAS “Latvijas Dzelzceļš”, kā arī SIA “LDZ CARGO”, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, SIA “LDZ infrastruktūra”, SIA “LDZ apsardze”, SIA “LDZ Loģistika”, AS “LatRailNet”, kā arī SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” meitas uzņēmums SIA “Rīgas Vagonbūves uzņēmums Baltija”.