"Latraps" sasniedzis visu laiku augstāko apgrozījumu

17.01.2023 06:23:00

Laika periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. jūnijam Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Latraps” apgrozījums palielinājies līdz 299,48 milj. EUR. Salīdzinot ar gadu iepriekš, tas ir pieaugums par 12,05%. Vienlaikus palielinājusies arī kooperatīva peļņa, rādītājam pēc nodokļu nomaksas pieaugot līdz 3,72 milj. EUR. No gūtās peļņas 3,22 milj. EUR iecerēts novirzīt kooperatīva pārējām rezervēm pašu kapitālā, lai nodrošinātu “Latraps” tālāko attīstību, savukārt pārējo daļu atstāt pašu kapitālā kā nesadalīto peļņu.

Vadības ziņojumā “Latraps” norādījis, ka aizvadītajā finanšu gadā saistībā ar graudaugu un rapšu tirdzniecību un to vērtības būtisku pieaugumu tā ieņēmumi palielinājušies par vairāk nekā 2%, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, savukārt būtiskākais kopējā apgrozījuma izaugsmes faktors bija augkopības izejvielu tirdzniecība. Lursoft Multi atskaites dati rāda, ka aizvadītā finanšu gada apgrozījums bijis augstākais visā “Latraps” darbības vēsturē.

Vadības ziņojumā “Latraps” norādījis, ka aizvadītā finanšu pārskata beigās pabeigta Bauskas, Madonas un Saldus lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādes iecirkņu graudu glabāšanas un kaltēšanas kompleksu paplašināšana, kas ļāva palielināt uzņēmuma produkcijas pieņemšanas jaudu.

2021. gada 27.decembrī pabeigta pamatkapitāla palielināšana par 2,18 milj. EUR meitas uzņēmumā SIA “ASNS Ingredient”, kas šobrīd strādā pie jaunas zirņu pārstrādes rūpnīcas izveides Latvijā. 2022. gadā “Latraps” arī piesaistījis divus jaunus dalībniekus SIA “ASNS Ingredient”: Kooperatīvās sabiedrības “Barkavas Arodi” un “Kuziks”.

“Latraps” sekmīgi noslēdzis 2022. gada ražas sezonu. Uz pārskata sagatavošanas brīdi pārdoti vairāk nekā 53% iepirkto graudu un rapša ar plānoto peļņas daļu. Tas veicinājis kooperatīva spēju savlaicīgi norēķināties ar biedriem par precēm un pakalpojumiem, kā arī būtiski samazināt esošās kredītsaistības.