LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA pērn nodarbinājusi 783 strādājošos

31.07.2012 00:00:00
Pagājušajā gadā slimnīcas neto apgrozījums bijis 9,448 milj.Ls, kas, salīdzinot ar 2010.gadu, ir kritums par 6,23%. Kā ziņots LIEPĀJAS REĢIONĀLĀS SLIMNĪCAS vadības ziņojumā, lielāko daļu no ieņēmumiem (65,2%) sastādījuši ieņēmumi no stacionārās palīdzības sniegšanas. Salīdzinot ar 2010.gadu, ieņēmumi no stacionārās palīdzības sniegšanas pērn samazinājušies par 226,9 tūkst.Ls, ko slimnīcas vadība skaidro ar kvotas samazinājumu, kā arī to, ka pagājušajā gadā netika piešķirti papildus finanšu līdzekļi no valsts budžeta iedzīvotāju stacionārai veselības aprūpei, kā tas bijis iepriekšējos gados. Pārskata gadā slimnīcas stacionārā ārstēti 15,790 tūkst. pacienti, kas ir par 2,1% mazāk nekā 2010.gadā. Palielinoties pacientu skaitam, kuri tiek stacionēti ar smagām un ilgstoši neārstētām slimībām, 2011.gadā vidējais ārstēšanās ilgums palielinājies no 6 līdz 6,39 dienām. Slimnīcā ar ārstniecības pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas pērn sastādījušas 9,46 milj.Ls, no kurām lielāko daļu jeb 51,8% veidojuši izdevumi darbinieku atlīdzībai. Otra lielākā izdevumu pozīcija bijusi medikamentu un medicīnas materiālu izdevumi (2,95 milj.Ls). Pārskata gadu LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA noslēgusi ar 255,168 tūkst.Ls zaudējumiem. Kā skaidro vadība, zaudējumus veidojis pamatlīdzekļu nolietojums 861,20 tūkst.Ls apmērā, kā arī izmaksu pieaugums kvalitatīvu medicīnisko pakalpojumu nodrošināšanai lielākam pacientu skaitam kā valsts plānotais, nesaņemot no valsts apmaksu par sniegto stacionāro palīdzību 301,40 tūkst.Ls apmērā, bet par sekundāro ambulatoro palīdzību – 271,70 tūkst.Ls apmērā. LIEPĀJAS REĢIONĀLĀS SLIMNĪCAS kapitāldaļu turētājs ir Liepājas pilsētas Dome. Pērn vidējais nodarbināto skaits slimnīcā bijis 783 strādājošie, kas ir par 56 darbiniekiem vairāk nekā 2010.gadā. No kopējā darbinieku skaita 155 ir ārsti, 300 – vidējais medicīnas personāls, 149 – jaunākais medicīnas personāls, 178 – pārējais personāls.