Pozitīvie finanšu rādītāji ļauj Jelgavas tipogrāfijai ieguldīt investīcijas uzņēmuma attīstībā

06.09.2012 00:00:00
Pēc 2009.gada, kad samazinājās Jelgavas tipogrāfijas apgrozījums un uzņēmums strādāja ar zaudējumiem, 2010. un 2011.gadā tipogrāfijas finanšu rādītāji ievērojami uzlabojušies. Pērn Jelgavas tipogrāfijas apgrozījums sastādīja 4,141 milj.Ls. Ievērojamāko ieņēmumu daļu, t.i., 3,427 milj.Ls, Jelgavas tipogrāfijai nodrošinājuši ieņēmumi no grāmatām, 408,902 tūkst.Ls – ieņēmumi no kalendāriem, savukārt 305,104 tūkst.Ls – ieņēmumi no reklāmas iespieddarbiem. Lielāko daļu jeb 51,74% no apgrozījuma pērn veidojuši ieņēmumi no produkcijas realizācijas Latvijā, 17,10% – Vācijā, 12,92% – Somijā. Jelgavas tipogrāfiija aizvadītajā gadā realizējusi produkciju arī Igaunijā, Krievijā, Lietuvā, Norvēģijā, Zviedrijā u.c. Pārskata gadu Jelgavas tipogrāfija noslēgusi ar 234,795 tūkst.Ls peļņu. Pozitīvie finanšu rādītāji jau otro gadu pēc kārtas ļāvuši uzņēmumam ieguldīt investīcijas tā attīstībā un sastādīt plānus nākotnes izaugsmei. Aizvadītajā gadā Jelgavas tipogrāfijā uzsākta esošā tehnoloģiskā parka modernizācija, iegādājoties modernākas pēcapstrādes iekārtas. Aizvadītajā gadā Jelgavas tipogrāfija nodarbinājusi vidēji 113 darbiniekus.