SIA Elfa Distrelec arī 2014. gadā turpina strādāt ar zaudējumiem

16.02.2015 13:54:00
SIA Elfa Distrelec, kas nodarbojas ar elektronisko komponenšu un mērinstrumentu vairumtirdzniecību, iesniedzis pārskatu par saimniecisko darbību 2014.gadā.

Elfa Distrelec vadība pārskata gadu vērtē kā neveiksmīgu, jo uzņēmumam neizdevās sasniegt peļņu. Uzņēmuma zaudējumi aizvadītajā gadā bija mērojami ar 77,935 tūkst.EUR un šāds rezultāts ir izskaidrojams ar norakstītajiem šaubīgajiem debitoru parādiem, kā arī ar elektronisko komponenšu un mērinstrumentu pieprasījuma samazināšanos. Pērn kritumu piedzīvojis arī vairumtirgotāja neto apgrozījums, kas saruka līdz 1,280 milj.EUR. 2014. gadā Elfa Distrelec rentabilitātes rādītājs bija ar negatīvu iezīmi, t.i., -20,12.

Runājot par saviem nākotnes plāniem, uzņēmums atzīmē sava apgrozījuma un tirgus daļu palielināšanu, paplašinot piegādājamo preču sortimentu un skaitu, vēršot pastiprinātu uzmanību vietējās noliktavas sortimenta piemērošanu klientu vajadzībām. Par vienu no turpmākās darbības prioritātēm uzņēmums ir izvirzījis arī klientu skaita palielināšanu un esošo klientu attīstīšanu.