Preiļu siera apgrozījums pērn pārsniedzis 62 milj.EUR

19.05.2016 13:14:00

AS Preiļu siers iesniedzis gada pārskatu ar tā 2015. gada finanšu rādītājiem.

2015. gads Preiļu sieram bija viens no ekonomiski veiksmīgākajiem, jo sasniegts lielākais neto apgrozījums visā darbības vēsturē: 62,645 milj.EUR, kas pret 2014. gadu ir 23,7% kāpums. Uzņēmums 2015. gadu aizvadīja ar 1,241 milj.EUR lielu peļņu pēc nodokļu nomaksas. Jānorāda, ka uzņēmuma koncerna apgrozījums sasniedza 63,411 milj.EUR, bet peļņa – 3,301 milj.EUR. Pagājušajā gadā uzņēmuma rentabilitātes rādītājs sasniedza 4,27, bet tā likviditāte bija 0,51. Lursoft pieejamā informācija rāda, ka pērn sabiedrība, kas nodarbina 304 darbiniekus, iepirka un pārstrādāja līdz šim lielāko piena apjomu, kas bija 173 tūkst.tonnas.

Vadības ziņojumā norādīts, ka šogad uzņēmums veiks ārējo ūdensvadu un ražošanas kanalizācijas tīklu atjaunošanas darbus, kā arī strādās pie tā, lai pēc iespējas vairāk iepirktu pienu un maksimāli noslogotu ražošanas iekārtas. Pateicoties tam, ka izveidojusies veiksmīga sadarbība ar produkcijas pircējiem ārvalstīs, uzņēmuma valde uzskata, ka šajā gadā palielināsies gan piena iepirkums, gan tā pārstrāde.

1997. gada janvārī dibinātais Preiļu siers arī turpmāk plāno saglabāt savas stabilās pozīcijas piensaimniecībā un ieņemt vadošo vietu piena pārstrādē Latvijā, kā arī saglabāt lielākā siera eksportētāja statusu valstī.