Getliņi EKO apgrozījums 2015.gadā sasiedzis 13,087 milj.EUR

03.06.2016 13:48:00

Pagājušajā gadā SIA Getliņi EKO aktīvi strādājis pie ieņēmumu palielināšanas gan atkritumu pieņemšanas, gan enerģētikas jomās. Tā rezultātā 2015.gada apgrozījums no pamatdarbībs, atkritumu deponēšanas, palielinājies par 17%, savukārt ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas samazinājušies par 17%, jo tika veiktas izmaiņas attiecīgajā likumdošanā un valsts atbalsta aprēķinā elektrības cenas formulā.

Intensīvi strādājot, uzņēmums pagājušajā gadā pabeidzis īstenot ES Kohēzijas fonda infrastruktūras projektu, uzstādot attiecīgās tehnoloģiskās iekārtas. Tāpat arī veiksmīgi turpinājis darboties siltumnīcu komplekss, nodrošinot efektīvu energoblokā saražotā siltuma izmantošanu, kā arī kvalitatīvu dārzeņu ražošanu. Kā norāda SIA Getliņi EKO vadība, ieņēmumi no dārzeņu ražošanas pērn palielinājušies par 89%.

Pagājušajā gadā SIA Getliņi EKO apgrozījuši 13,087 milj.EUR, kas, salīdzinot ar 2014.gadu, ir pieaugums par 9,95%. Savukārt peļņas pieaugums veidojis 81,64%, tai palielinoties līdz 27,9 tūkst.EUR.

Uzņēmuma vadība savā ziņojumā norāda, ka panāktais progress ļauj uzņēmumam plānot stabilu turpmāko darbību un attīstību turpmākajos gados. Tiesa, tiek norādīts, ka problēmas un apgrozījuma samazinājumu varētu radīt nenoteiktība elektrības iepirkuma cenu noteikšanā, kā arī valsts atbalsta samazinājumā elektrības ražotājiem.

 

SIA Getliņi EKO reģistrēts 1997.gada novembrī un pieder Rīgas domei (97,92%) un Stopiņu novada domei (2,08%). Pērn uzņēmums nodokļos valsts budžetā samaksājis 6,42 milj.EUR.