“Latvijas kuģniecība” koncerna apgrozījums pērn pieaug par 8,6%, zaudējumi - četras reizes

29.05.2017 10:58:00

AS “Latvijas kuģniecība” koncerna apgrozījums 2016.gadā pieauga par 8,6% salīdzinājumā ar 2015.gadu un bija 90,682 miljoni eiro, ziņo Klientu portfeļa monitorings.

Taču koncerns strādāja ar zaudējumiem - tie pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 2016.gadā sasniedza 22,412 miljonus eiro, kas bija četras reizes vairāk nekā 2015.gadā, kad koncerna zaudējumi bija 5,539 miljoni eiro.

AS “Latvijas kuģniecība” koncerna vadības ziņojumā norādīts, ka zaudējumu pieaugums galvenokārt saistīts ar strauju AS “Latvijas kuģniecība” flotes vērtības samazinājumu 24,1 miljonu ASV dolāru apjomā un ar dolāra/eiro valūtas kursa negatīvo ietekmi 3,2 miljonu ASV dolāru apjomā.

Koncerna kopējie ienākumi pieauga, pateicoties lielākiem ienākumiem no esošajiem laika nomas līgumiem, kas noslēgti 2015.gadā un tādēļ, ka lielāka daļa kuģu bija nodarbināta reisu nomā. Ienākumu pieaugumu nodrošināja arī tehnisko vadības pakalpojumu sniegšana trešajām pusēm un nekustamo īpašumu noma.

2016.gadā AS “Latvijas kuģniecība” koncerns sniedza dažādus pakalpojumus uzņēmumiem ar kopīgu akcionāri kontroli, kas veidoja ieņēmumus 33,5 miljonu ASV dolāru apjomā jeb 33% no tās kopējiem ienākumiem.

Koncerna floti 2016.gadā veidoja 16 kuģi. Koncerna meitas uzņēmums SIA “LSC Shipmanagement” veic tehnisko vadību AS “Latvijas kuģniecība” flotes kuģiem, kā arī septiņiem trešajām pusēm piederošiem tankkuģiem.

Uzņēmums šī gada februārī pabeidza kuģu pārfinansēšanas procesu, saņemot aizņēmumu 121 miljona ASV dolāru apjomā no trīs banku sindikāta un vienlaicīgi veicot iepriekšējā aizņēmuma atmaksu. Jaunais aizdevums jāatmaksā līdz 2022.gada jūnijam.

2017.gadā viens no galvenajiem koncerna mērķiem ir koncentrēties uz pietiekamiem ieņēmumiem, lai segtu koncerna operatīvās un kapitālieguldījumu izmaksas.

Sīkākai uzziņai AS “Latvijas kuģniecība” koncerna 2016.gada pārskats pieejams “Lursoft”.

AS “Latvijas kuģniecība” reģistrēta 1991.gadā un tās pamatdarbība ir naftas produktu, ķīmisko vielu un naftas pārvadāšana, izmantojot vidēja un handy izmēra tankkuģu floti. Kompānijas pamatkapitāls ir 60 000 000 eiro.

2016.gadā tā nodokļos nomaksāja 760 tūkstošus eiro, kas bija par 19% mazāk nekā 2015.gadā.