Reģistrētas izmaiņas AS Latvijas Valsts ceļi amatpersonās

03.01.2013 11:25:00
Klientu Portfeļa monitorings ziņo, ka 2. janvārī notikušas izmaiņas AS Latvijas Valsts ceļi amatpersonās. Uzņēmuma valdi atstājis Ainars Vilnītis un Aldis Lācis, viņu vietā valdes locekļa amatā stājušies Ringolds Beinarovičs un Reinis Freimanis. Pēc Lursoft pieejamās informācijas, R. Freimanis ir vienīgais SIA Bioplastamasa īpašnieks. AS Latvijas Valsts ceļi valdē savu vietu saglabājis, tās priekšsēdētājs Ivars Pāže un valdes loceklis Jānis Lange. Vadības ziņojumā teikts, ka 2011. gadā beigās AS Latvijas Valts ceļi strādāja 324 darbinieki. 2011. gadā AS Latvijas Valts ceļi apgrozījums sastādīja 7,352 milj. Ls, kas ir par 2,9% vairāk nekā 2010. gadā. 7,274 milj. Ls no apgrozījuma veidoja LR Satiksmes ministrijas deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpilde un atlikušo apgrozījuma summu veidoja konsultantdarbi un pakalpojumi citiem klientiem. Uzņēmuma neto peļņa 2011. gadā bija 38,3 tūkst. Ls, salīdzinot ar 2010. gadu, peļņa ir samazinājusies par 12,8%.