SIA Wesemann – Sigulda pērn krītas gan apgrozījums, gan peļņa

22.01.2013 13:49:00
SIA Wesemann – Sigulda pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija Siguldas iedzīvotājiem un juridiskām personām. SIA Wesemann – Sigulda īpašnieks ir SIA Wesemann, uzņēmuma valdes priekšsēdētāja ir Austra Kovaļčuka un valdes locekles amatu ieņem Oksana Careva. 2012. gadā SIA Wesemann – Sigulda apgrozījums sastādīja 1,1 milj. Ls, salīdzinot ar 2011. gadu, pērn apgrozījums ir samazinājies par 3,1%. Pārskata gadu uzņēmums noslēdza ar peļņu 337 Ls apmērā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, peļņa ir ievērojami samazinājusies, 2011. gadu uzņēmums noslēdza ar 59,2 tūkst. Ls lielu peļņu. Uzņēmums uzsāka savu saimniecisko darbību 2004. gada 8. novembrī, saņemot koncesijā siltumražošanas un siltumapgādes tiesību apjomu, kuras bija pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma Siguldas Siltums īpašumā. Vadības ziņojumā teikts, ka Siguldas novada dome nodeva SIA Wesemann šīs tiesības un tiesības uz likvidētā PBU Siguldas Siltums mantu – nekustamo īpašumu, pamatlīdzekļiem, krājumiem, debitora parādiem un kredīta saistības. Līguma termiņš – 2034. gada 13. novembris.