SIA “SCA Mežs Latvija” pamatkapitāls palielināts līdz 50,47 milj.EUR

06.02.2020 11:20:00

SIA “SCA Mežs Latvija” pamatkapitāls palielināts par 24,27 milj.EUR un tagad tā apmērs sasniedzis 50,47 milj.EUR. Uzņēmuma vienīgais kapitāldaļu turētājs ir zviedru SCA Graphic Sundsvall Aktiebolag.

SIA “SCA Mežs Latvija” nodarbojas ar izejmateriālu piegādi mātes uzņēmuma rūpnīcām Zviedrijā, nodrošinot tās ar papīrmalku un šķeldu. SIA “SCA Mežs Latvija” piegādātie materiāli tālāk tiek pārstrādāti celulozes un koksnes produktos.

2018.gadā Latvijas uzņēmums apgrozīja 9,9 milj.EUR un gadu noslēdza ar 229,85 tūkt.EUR zaudējumiem. Tie radušies, jo SIA “SCA Mežs Latvija” nācās pārdot vietējā tirgū novecot sākušos krājumus kā nesertificētu koksni par cenu, kas bija zemāka par pirkšanas cenu.

2018.gadā uzņēmums nodarbināja 4 darbiniekus.

Pašam SIA “SCA Mežs Latvija” pieder vēl trīs uzņēmumi – SIA “Vidzemes Egles”, SIA “Latvijas mežu kompānija” un SIA “Baltic Forest IV”.