SIA “Rīgas apsardzes sabiedrība” apgrozījums 2018.gadā audzis līdz 4,54 milj.EUR

18.02.2020 09:23:00

Anatolijam Miliņevskim piederošā SIA “Rīgas apsardzes sabiedrība” iesniegusi pārskatu par saimniecisko darbību 2018.gadā.

Gada pārskata informācija liecina, ka uzņēmuma apgrozījums 2018.gadā audzis par 12,92%, palielinoties līdz 4,54 milj.EUR, un gads noslēgts ar 1 milj.EUR zaudējumiem. Negatīvais rezultāts radies, SIA “Rīgas apsardzes sabiedrība” nomaksājot nodokļus, kurus VID aprēķinājis uzņēmumam audita rezultātā. Tiesa, uzņēmums Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā iesniedzis pieteikumu par administratīvā akta atcelšanu.

Neskatoties uz VID veikto nodokļu auditu un pieņemtajiem lēmumiem, uzņēmums turpinājis darbību un 2018.gadā palielinājis klientu loku gan fiziskajā un tehniskajā apsardzē, gan arī drošības sistēmu montāžas darbu jomā.

SIA “Rīgas apsardzes sabiedrība” 2018.gadā nodarbināja 252 darbiniekus un nodokļos gada laikā samaksāja 1,53 milj.EUR. Gadu iepriekš, 2017.gadā, tie bija 0,54 milj.EUR.

Kopš 2017.gada sākuma SIA “Rīgas apsardzes sabiedrība” uzvarējusi 16 publisko iepirkumu konkursos. Pēdējais no tiem bijis pagājušā gada pavasarī par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu VSIA “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs”. Līgumcena, ar kādu uzvarējis SIA “Rīgas apsardzes sabiedrība”, bija 134 tūkst.EUR.