AS “SWH Grupa” mainījusi nosaukumu uz AS “Skanstes City”

24.03.2020 08:18:00

Lursoft Klientu Portfeļa monitorings ziņo, ka vakar savu nosaukumu mainījis biroju centrs AS “SWH Grupa”, kas pārsaukts par AS “Skanstes City”. Izmaiņas nosaukumā vakar reģistrētas kopumā sešiem uzņēmumiem. To vidū ir arī SIA “Mintos”, kas pārsaukts par SIA “Mintos Capital Management”.

AS “Skanstes City” reģistrēts 1998.gadā un tā patiesie labuma guvēji ir Pēteris Grieze un Harijs Švarcs.

Dati liecina, ka 2018.gadā uzņēmums apgrozīja 4,04 milj.EUR un nopelnīja 4,16 milj.EUR. Tiesa, no kopējās peļņas 3,24 milj. EUR veido ieņēmumi no ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas patiesajā  vērtībā. Ņemot vērā, ka 2018.gada decembrī tika veikta AS “Skanstes City” pamatkapitāla palielināšana, kā arī tika veiktas izmaiņas grāmatvedības politikā, lai nodrošinātu atbilstību akcionāra uzņēmumu grupas prasībām, AS “Skanstes City” finansiālais stāvoklis, salīdzinot ar gadu iepriekš, ir uzlabojusies.

Gada pārskatā teikts, ka 2019.gada lielākais izaicinājums bijis sekmīga pārbūvējamo ēku nodošana ekspluatācijā un ieņēmumu gūšana no šo ēku iznomāšanas. Turklāt, jau 2018.gada pārskata sagatavošanas brīdī bija noslēgti telpu nomas līgumi par aptuveni 70% no kopējās pārbūvēto ēku platības.