Rīgas 1. slimnīcas apgrozījums palielinājies līdz 19,16 milj.EUR

18.05.2020 07:54:00

Pagājušajā gadā SIA “Rīgas 1.slimnīca” apgrozījums palielinājies līdz 19,16 milj.EUR, kas gada laikā ir kāpums par 11,37%. Finanšu gadu medicīnas iestāde noslēgusi ar 1,1 milj.EUR peļņu.

Iesniegtais gada pārskats liecina, ka 2019.gadā SIA “Rīgas 1. slimnīca” nodarbināja 784 darbiniekus, no kuriem 496 ir ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas. Slimnīcas vadība norādījusi, ka aizvadītajā gadā, salīdzinot ar 2018.gadu, par 5% samazinājies SIA “Rīgas 1. slimnīca” kopējais vakanču skaits. To sekmējusi darbinieku motivācijas sistēma, kā arī papildus ieviestā ārstniecības personu lojalitātes programma.

SIA “Rīgas 1.slimnīca” arī pilnveidojusi māsu darba organizācijas procesu, nodalot medicīniskās lietvedības un organizatoriskos darbus, ko tagad veic lietveži vai asistenti. Aizvien plašāk tiek izmantotas arī IT tehnoloģijas, sākot no pacientu reģistrācijas un rindu organizēšanas līdz operāciju plānošanai, tā ļaujot samazināt iekārtu un speciālistu dīkstāvi. Slimnīcā elektroniski tiek aizpildītas arī pacientu ambulatorās kartes.

Nozīmīgākais SIA “Rīgas 1. slimnīca” projekts 2020.gadā ir Rehabilitācijas klīnikas izveides pabeigšana. Darbu uzsākt renovētajā 14A korpusā plānots šā gada jūnija beigās. Klīnikas speciālisti pacientu ar funkcionāliem traucējumiem rehabilitācijai izmantos modernāko tehnoloģisko aprīkojumu, tai skaitā robotizētas iekārtas.