"Egmont Latvija" izvērsis vairākus pasākumus, lai pielāgotos jaunajai ekonomiskajai situācijai

19.05.2020 06:19:00

Aizvadītajā gadā SIA “Egmont Latvija” saimnieciskā darbība bija vērsta uz pozīciju nostiprināšanu bērnu izdevumu tirgū un konkurētspējas kāpināšanu. Konkurences pieaugums grāmatu tirgū mudināja SIA “Egmont Latvija” aktīvi iesaistīties pārdošanas vecināšanas pasākumos ar mērķi palielināt pārdotos daudzumus. Pieprasījuma rezultātā izdevējs paplašinājis savu žurnālu klāstu ar vēl diviem jauniem izdevumiem. 2019.gadā SIA “Egmont Latvija” lielu uzmanību pievērsa gatavās produkcijas kustībai, lai nepieļautu lēnas kustības preču atlikuma pieaugumu.

Pērn SIA “Egmont Latvija” izdevies saglabāt apgrozījumu iepriekšējā līmenī. Lursoft pieejamā informācija rāda, ka izdevējs 2019.gadā apgrozīja 1,01 milj.EUR, gadu noslēdzot ar 109,85 tūkst.EUR peļņu.

Ņemot vērā Covid infekcijas radītās iespējamās negatīvās ekonomiskās sekas, SIA “Egmont Latvija” mērķis šim gadam ir saimnieciskās darbības pielāgošana jaunajiem apstākļiem. Uzņēmums pārskata un koriģē savus izdošanas plānus, strādā pie realizācijas kanālu modernizēšanas un daudzveidošanas, arī stingras gatavās produkcijas aprites uzraudzības un pastiprinātas debitoru parādu kontroles, izmaksu optimizācijas, nodrošinot uzņēmumam iespējami mazāk zaudējumus.

Aizvadītajā gadā izdevējs VID administrētajos nodokļos samaksājis 175,59 tūkst.EUR un nodarbinājis 10 darbiniekus.

SIA “Egmont Latvija” kapitāldaļu turētājs ir dāņu Egmont International Holding AS.