SCA Mežs Latvija apgrozījums pērn kāpis par 13,93%

19.05.2020 06:57:00

SIA “SCA Mežs Latvija”, kas nodarbojas ar koksnes izejmateriālu piegādi mātes uzņēmuma rūpnīcām Zviedrijā, 2019.gadā apgrozīja 11,27 milj.EUR. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn uzņēmuma apgrozījums palielinājās par 13,93%. Pārskata gads pēc 2018.gada 229,85 tūkst.EUR zaudējumiem uzņēmumam nesis 132,44 tūkst.EUR peļņu.

Lursoft dati liecina, ka 2019.gadā notika SIA “SCA Mežs Latvija” īpašnieku maiņa. Proti, SCA Skog AB vietā tagad uzņēmuma īpašnieks ir SCA Graphics AB, biržā kotētā uzņēmuma Sventska Cellulosa Aktiebolaget AB meitas uzņēmums. SCA ir Eiropā lielākais privātais mežu īpašnieks, un, izmantojot šo unikālo dabas resursu, SCA ir izveidojis veselu industriālo ekosistēmu, pilnībā kontrolējot visu vērtības ķēdi - no sējeņa līdz gatavam produktam, - nodrošinot, ka viss nocirstais koks tiek izmantots lietderīgi.

SCA Mežs Latvija uzdevums ir koncerna ietvaros nodrošināt ražotnes ar izejmateriāliem papildus tiem kokmateriāliem, kas tiek iegūti no koncernam un Zviedrijas privātajiem mežu īpašniekiem piederošajiem mežiem.

SIA “SCA Mežs Latvija” darbību ietekmē tas, cik veiksmīga ir papīrmalkas ražošanas un mežu uzņēmumu darbība gan Skandināvijā, gan Eiropā kopumā.

Iesniegtajā gada pārskatā uzņēmums norādījis, ka 2019.gadā Eiropas mežiem lielu kaitējumu nodarīja mizgrauži, līdz ar to samazinājās arī kokmateriālu cenas. 2019.gadā arī samazinājās Skandināvijas celulozes rūpnīcu pieprasījums pēc Latvijas kokmateriāliem, jo citās Eiropas valstīs pieejamie kokmateriāli bija lētāki.

SIA “SCA Mežs Latvija” tomēr pērn spēja pārdot vairāk kokmateriālu nekā gadu iepriekš. Lielāko apgrozījuma kāpumu nodrošināja šķeldas pārdošana (2019.gadā 88,25 tūkst.m3, 2018.gadā 35,07 tūkst.m3), kamēr pārdotās papīrmalkas apjomi gandrīz nav mainījušies - 2019.gadā pārdoti 124 tūkst.m3, bet 2018.gadā - 117 tūkst.m3.

2019.gadā SIA “SCA Mežs Latvija” iegādājās trīs uzņēmumus - SIA “Vidzemes Egles”, SIA “Baltic Forest IV” un SIA “Latvijas Mežu Kompānija”. Visiem iegādādajiem uzņēmumiem kopumā pieder ap 20 tūkst. ha zemes, no kuriem lielākā daļa ir meži. Iegādes mērķis bija ilgtermiņā nodrošināt izejvielu pieejamību ražošanas vajadzībām.