Latvenergo konsolidētais apgrozījums 2019.gadā – 841,6 milj.EUR

22.05.2020 08:46:00

AS “Latvenergo” 2019.gadā apgrozījis 437,5 milj.EUR, bet tā peļņa pēc nodokļu nomaksas bijusi 101,2 milj.EUR. Latvenergo koncerna ieņēmumi pagājušajā gadā sasnieguši 841,6 milj.EUR, kas ir par 2,8 milj.EUR vairāk nekā gadu iepriekš. Savukārt peļņa augusi par 18,4 milj.EUR jeb 24% salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sasniedzot 243,5 milj.EUR.

Savā iesniegtajā vadības ziņojumā AS “Latvenergo” norādījis, ka 2019.gadā gan Ziemeļvalstīs, gan Baltijā vidējās elektroenerģijas cenas bija zemākas nekā gadu iepriekš, kas saistīts gan ar Ziemeļvalstu hidrobilances uzlabošanos, gan zemākām energoresursu cenām. Papildus iepriekš minētajiem faktoriem Baltijas valstīs elektroenerģijas cenu ietekmēja mazāka elektroenerģijas izstrāde, īpaši Igaunijā, kā rezultātā būtiski pieauga importa apjomi, salīdzinot ar 2018.gadu.

2019.gadā Latvenergo koncerns savās elektrostacijās saražojis 4880 GWh elektroenerģijas un 1842 GWh siltumenerģijas ( AS “Latvenergo” saražojis attiecīgi 4832 GWh un 1603 GWh).

Lursoft izziņā pieejamā informācija rāda, ka AS “Latvenergo” 2019.gadā nodarbināja 1238 darbiniekus.