Tele2 apgrozījums pērn sasniedzis 136,7 milj.EUR

22.05.2020 09:49:00

2019.gads bijis kārtējais SIA “Tele2” izaugsmes gads. Uzņēmums apkalpoja lielāko aktīvo mobilo sakaru klientu skaitu valstī, noslēdzot gadu ar 954 tūkstošiem klientu.

SIA “Tele2” apgrozījums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pērn palielinājās par 5,2 milj.EUR, sasniedzot 136,7 milj.EUR, tā atspoguļojot sekmīgo tirgus stratēģiju un mobilo datu pakalpojumu augsto pieprasījumu. Pārskata gadu uzņēmums noslēdza ar 31,52 milj.EUR peļņu.

Pēc finanšu gada beigām 2020.gada martā gan Latvijā, gan daudzās citās valstīs stājās spēkā ar Covid-19 saistītie ierobežojumi, kas bremzē ekonomikas izaugsmi. Kā vadības ziņojumā norādījis uzņēmums, ir grūti paredzēt, kā ekonomiskā situācija valstī attīstīsies, līdz ar to pastāv nenoteiktība, kā tā ietekmēs uzņēmuma rezultātus. SIA “Tele2” vadība nepārtraukti izvērtē situāciju un pārprofilē uzņēmuma darbību atbilstoši apstākļiem.

Lursoft dati rāda, ka SIA “Tele2” šobrīd ir reģistrētas 47 struktūrvienības.