"Arēna Rīga" pagājušo gadu noslēgusi ar 668,6 tūkst.EUR peļņu

26.06.2020 06:39:00

Aizvadītais gads SIA “Arēna Rīga” bijis finansiāli stabils, ar plānotu apgrozījuma kritumu. Ja 2018.gadā uzņēmums apgrozīja 5,85 milj.EUR, tad pērn – 5,14 milj.EUR. “Apgrozījuma krituma pamatā ir pasākumu un apmeklētāju skaita samazināšanās, salīdzinot ar 2018.gadu, kas skaidrojams ar pasākumu nozares specifiku un to, ka 2018.gadā notika Latvijas simtgadei veltīti pasākumi, kas ļoti labvēlīgi ietekmēja 2018.gada rādītājus,” teikts SIA “Arēna Rīga” vadības ziņojumā. 2019.gadu uzņēmums noslēdzis ar 668,80 tūkst.EUR peļņu.

Koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežojošie pasākumi ietekmējuši arī SIA “Arēna Rīga” darbību, kas izvērtējusi trīs dažādus turpmākās attīstības scenārijus. Ņemot vērā iespējamos notikumu attīstības scenārijus, SIA “Arēna Rīga”  vadība jau sākusi īstenot ilgtermiņa pasākumus risku mazināšanai, tostarp, veiktas sarunas ar bankām ar mērķi atlikt aizņēmuma pamatsummas maksājumus 304 tūkst.EUR apmērā līdz 2020.gada 4. ceturksnim, tāpat arī ar bankām notikušas sarunas par iespēju nepieciešamības gadījumā izmantot kredītlīniju 500 tūkst. EUR apmērā. SIA “Arēna Rīga” arī izvērtējusi esošās saistības veikt kapitālizdevumus ar mērķi tos atcelt vai pārcelt uz vēlāku laiku, kā arī veikti citi pasākumi. Lursoft pieejamā informācija liecina, ka SIA “Arēna Rīga” darbiniekiem vairākkārt izmaksāta atlīdzība par dīkstāvi, kā arī VID atbalstījis uzņēmuma nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadali termiņos vai atlikšanu uz laiku līdz trim gadiem. Jāpiebilst, ka uz š.g. 7.jūniju SIA “Arēna Rīga” reģistrēts 17,6 tūkst.EUR liels nodokļu parāds.

2020.gadu SIA “Arēna Rīga” plāno pabeigt ar peļņu, kuras apmērs gan šobrīd vēl grūti prognozējams. “Ja 3. un 4.ceturksnī tiks atcelti ierobežojošie pasākumi, kopējais pasākumu skaits šogad būs aptuveni tāds pats kā 2019.gadā, taču kopējos rādītājus varētu ietekmēt apmeklētāju skaita kritums, kas saistīts ar mazāk nozīmīgu pasākumu norisi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kā arī to, ka pastāv neskaidrība par vairākiem plānotajiem starptautiskajiem pasākumiem. Kā būtiskākos pasākumus jāizceļ vairāku populāru ārzemju mākslinieku koncerti, kā arī joprojām viens no svarīgākajiem pasākumu rīkotājiem ir hokeja klubs “Dinamo Rīga”,” teikts SIA “Arēna Rīga” vadības ziņojumā.

SIA “Arēna Rīga” kapitāldaļu turētājs ir SIA “Glesum Investments”, bet patiesais labuma guvējs – Juris Savickis.