Rehabilitācijas centrā Līgatne medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmuši 1 376 pacienti

09.04.2013 08:45:00
Rehabilitācijas centra Līgatne saimnieciskās darbības rezultāti aizvadītajā gadā vērtējami kā apmierinoši, lai arī apgrozījums bijis 705,354 tūkst.Ls, kas ir kritums par 9,62%. 571,684 tūkst.Ls no kopējā apgrozījuma veidojuši ieņēmumi no veselība aprūpes pakalpojumu snegšanas, 48,918 tūkst.Ls – ieņēmumi no ēdināšanas pakalpojumiem, bet 52,919 tūkst.Ls – tūrisma pakalpojumi. 2012.gadā medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus Līgatnē saņēmuši 1 376 pacienti, tajā skaitā 407 valsts apmaksātajā programmā dienas stacionārā. Prognozējot savu darbu, rehabilitācijas centram 2012.gadā tika plānota 18,733 tūkst.Ls peļņa, bet faktiski gads tika pabeigts ar zaudējumiem 119,743 tūkst.Ls apmērā. Uzņēmuma vadība, analizējot gada finanšu rādītājus, gan norāda, ka veiksmīgajos vasaras mēnešos Rehabilitācijas centrs Līgatne strādājis ar peļņu. Aizvadītajā gadā veikti pasākumi enerģijas un siltuma taupīšanai, nomainot logus, modernizējot apkures sistēmu un pielāgojot apkures grafiku klimatiskajiem apstākļiem. 2013.gadā, lai uzlabotu centra vizuālo tēlu, plānots piesaistīt dizaineri un uzlabot administrācijas ēkas vestibila interjeru, tāpat arī paredzēts veikt dažādus neatliekamus un centra veiksmīgas darbības nodrošināšanai vitālu nepieciešamus darbus, kā, piemēram, neatliekamos jumta remontdarbus, uzlabot ēkas fasādes izskatu, kā arī turpināt pakāpenisku komforta uzlabošanu un numuru remontu. Rehabilitācijas centra vienīgais kapitāldaļu turētājs kopš 2009.gada ir Līgatnes novada dome.