SIA Vides serviss šogad paredz apgrozījuma kritumu

10.04.2013 13:18:00
SIA Vides serviss iesniegtajā gada pārskatā par 2012.gadu redzams, ka pērn uzņēmums palielinājis savu apgrozījumu par aptuveni 15%, sasniedzot 1,135 milj.Ls. Kā skaidro uzņēmuma vadība, ieņēmumu palielinājums galvenokārt saistīts ar Bauskas novada domes lēmumu par pašvaldības uzdevumu deleģēšanu SIA Vides serviss. SIA Vides serviss turpmāko darbību vistiešāk ietekmēs SIA Bauskas namsaimnieks pievienošana 2013.gadā, kas prasīs papildus ieguldījumus namu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā, savukārt Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembrī pieņemtais lēmums par deleģēto uzdevumu samazināšanu no 2013.gada 1.aprīļa ievērojami šogad samazinās uzņēmuma apgrozījumus. Aizvadīto finanšu gadu SIA Vides serviss noslēdzis ar 649 latu lielu peļņu. Bauskas novada domei piederošais SIA Vides serviss darbojas kopš 1992.gada. 1998.gadā, atdalot daļu no SIA Vides serviss, izveidoti divi jauni uzņēmumi – SIA Madsan un SIA BAUSKAS ŪDENSSAIMNIECĪBA.