Akciju sabiedrību “Latvijas Tilti” pārveidos par sabiedrību ar ierobežotu atbildību

13.01.2021 07:43:00

Publiskota informācija par AS “Latvijas Tilti” reorganizāciju, paredzot to pārveidot no akciju sabiedrības par sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Saskaņā ar Komerclikuma 337.pantu pārveidošanas rezultātā visas pārveidojamās sabiedrības tiesības un saistības pāries SIA “Latvijas Tilti”. Jānorāda, ka pārveidojamā sabiedrība beigs pastāvēt bez likvidācijas procesa.

Kreditori savas prasības ir tiesīgi pieteikt AS “Latvijas Tilti” juridiskajā adresē Granīta ielā 15, Rumbulā, Stopiņu novadā viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas brīža.

AS “Latvijas Tilti” reģistrēts 1991.gadā, tā pamatkapitālu veido 1,01 milj. EUR.
Lursoft dati liecina, ka AS “Latvijas Tilti” patiesā labuma guvēja ir Nataļja Milova. Bez AS “Latvijas Tilti” Nataļja Milova kā patiesā labuma guvēja reģistrēta vēl 21 uzņēmumā.

Pārskatu par 2019.gadu AS “Latvijas Tilti” vēl nav iesniedzis, savukārt 2018.gadā tas apgrozīja 18,37 milj. EUR, finanšu gadu noslēdzot ar 668,18 tūkst. EUR lieliem zaudējumiem.

Pieejamā informācija par AS “Latvijas Tilti” veiktajām nodokļu iemaksām rāda, ka 2019.gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklī uzņēmums samaksājis 369 tūkst. EUR, un vēl 793,55 tūkst. EUR valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās, kas veido, attiecīgi, 2,43 tūkst. EUR un 5,22 tūkst. EUR uz vienu strādājošo 2019. gada laikā. Kopš aizvadītā gada augusta VID vairākkārt atbalstījis AS "Latvijas Tilti" nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadali termiņos vai atlikšanu uz laiku līdz trim gadiem.