Par "Ostas celtnieks" patieso labuma guvēju reģistrēts Adigjozals Mamedovs

14.01.2021 06:40:00

Izmaiņas reģistrētas SIA “Ostas celtnieks” patieso labuma guvēju sarakstā. Līdz šim uzņēmuma vienīgais patiesais labuma guvējs bija Konstantins Bursakovskis, kuram pieder 34,76% SIA “Ostas celtnieks” kapitāldaļu, savukārt 13.janvārī kā uzņēmuma otrs patiesais labuma guvējs reģistrēts Adigjozals Mamedovs

Adigjozals Mamedovs kā patiesais labuma guvējs uzņēmumā reģistrēts uz īpašumtiesību pamata. Kontroles ķēde rāda, ka viņš savas intereses SIA “Ostas celtnieks” īsteno caur sev piederošo AS “Ceļu pārvalde” un AS “Rīgas sanitārā transporta autobāze”.

Adigjozals Mamedovs kā patiesais labuma guvējs reģistrēts astoņos uzņēmumos.

SIA “Ostas celtnieks” 2019.gadā apgrozīja 39,42 milj. EUR un nopelnīja 1,57 milj. EUR. Uzņēmuma galvenās darbības nozares ir ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvniecība, ražošanas ēku, skolu, bērnudārzu, sporta zāļu, ārstniecības iestāžu un citu sociālo objektu būvniecība, ceļu, ietvju, laukumu un maģistrāļu būvniecība. Uzņēmumam reģistrēta filiāle Krievijā un pārstāvniecība, kas īsteno projektu Zviedrijā. 2019.gadā uzņēmums nodarbināja 351 darbinieku.

Lursoft Kavēto maksājumu datu bāzē esošā informācija liecina, ka SIA “Ostas celtnieks” šobrīd reģistrēti 64 kavēti maksājumi.