Rehabilitācijas centrs "Tērvete" 2020.gadā nopelnījis 236,82 tūkst. EUR

27.04.2021 07:45:00

Aizvadītajā gadā SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” turpināja veikt ieguldījumus centra infrastruktūrā, tādējādi uzlabojot pacientu dzīves apstākļus ārstniecības laikā un personāla darba apstākļus.

SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” vadības ziņojumā norādīts, ka uzņēmums veicis informatīvo darbu apkārtējo novadu iedzīvotāju un ģimenes ārstu vidū, tāpēc uzņēmums 2020.gadu noslēdzis ar apgrozījuma pieaugumu par 16,75%, rādītājam sasniedzot 1,32 milj. EUR. Pārskata gads noslēgts ar 236,82 tūkst. EUR peļņu. 

Šogad uzņēmuma vadība plāno turpināt sniegt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus Dienas stacionārā un ambulatorajā programmā, piedāvājot fizioterapeita mājas aprūpes pakalpojumus smadzeņu infarkta pacientiem, kā arī sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, turpinot sadarbību ar Jelgavas sociālo lietu pārvaldi un Dobeles novada Sociālo dienestu. 

Pērn vidējais darbinieku skaits SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” bija 60. 49% no visiem centra darbiniekiem ir vecumā virs 50 gadiem, taču vecuma grupā no 41 līdz 50 gadiem ir vēl 25% personāla. “Tas norāda uz briedumu, kā arī uz to, ka ne visai tālā nākotnē var būt nepieciešamība pēc vēl jauniem darbiniekiem,” teikts iesniegtajā vadības ziņojumā.

Lursoft dati rāda, ka Tērvetes novada domei piederošais SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete” aizvadītajā gadā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās samaksājis 183,34 tūkst. EUR, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklī – 78,52 tūkst. EUR.