"Rīgas pilsētbūvnieks" kāpinājis apgrozījumu līdz 13,32 milj. EUR

15.07.2021 08:56:00

SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” 2020.gadā kāpinājis apgrozījumu līdz 13,32 milj. EUR, savukārt tā peļņa pēc nodokļu nomaksas samazinājusies līdz 188,5 tūkst. EUR. Salīdzinot ar 2019.gadu, pērn uzņēmuma apgrozījums palielinājies par 22,6%.
Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošais SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” galvenokārt nodarbojas ar nekustamo īpašumu būvniecību un nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu. 

Iesniegtajā vadības ziņojumā SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” norāda, ka tā darbību Covid-19 pandēmija ietekmēja nebūtiski. Tiesa, vairāki nomnieki pārtraukuši nomas līgumus, nedaudz palielinājās parādnieku apjoms, tika aizkavēti vairāki procesi, piemēram, dzīvokļu apskate, dzīvokļu īres līgumu slēgšana, maksas pakalpojumi dzīvokļos un skaitītāju maiņa.

“Pašlaik SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” darbībā nav būtisku izmaiņu. Tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu darbinieku un klientu drošību. Paredzams, ka ārkārtas situācijas ietekmē pieaugs debitoru parādu apjoms un nemaksātāju skaits,” prognozē SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” vadība.

SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” pārvaldīšanā ir 66 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tostarp 18 sociālās mājas. Šobrīd uzņēmuma pamatkapitālā ieguldīti 30 zemes gabali ar kopējo platību 79,71 ha.

2021.gadā SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” meklēšot iespējas uzsākt nākošās kārtas projekta realizāciju Mežrozīšu ielā 39, kā arī uzsākt rekonstrukcijas projektu Ziepju ielā 11.

Lursoft pieejamā informācija rāda, ka SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 42,34 milj. EUR.