CBF "Binders" valdi atstājuši Frīdmanis un Andris Zālītis

08.10.2021 06:25:00

Lursoft Klientu Portfeļa monitorings ziņo, ka vakar, 7.oktobrī, veiktas izmaiņas Ceļu būves firmas SIA “Binders” valdē. Lursoft izziņas dati rāda, ka no amatiem atcelti divi līdzšinējie valdes locekļi – Juris Frīdmanis un Andris Zālītis. Tas nozīmē, ka “Binders” valde darbu turpina trīs personu sastāvā – valdes priekšsēdētāja Aigara Sējas un valdes locekļu Alda Putniņa un Inga Pētersona.

Lursoft izpētījis, ka no amata atceltais Juris Frīdmanis ir šogad dibinātā AS “Kekava ABT” valdes loceklis, bet Andris Zālītis vairs neieņem amatu nevienā no Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem.

Ceļu būves firma SIA “Binders” iesniegtajā gada pārskatā norāda, ka 2020.gadu ietekmēja globālā Covid-19 pandēmija, kā rezultātā līdz galam netika apstiprināts arī ES 2021 – 2028 plānošanas perioda finansējums, bet tika lemts par atbalsta pasākumiem valstu ekonomikām. “Sākotnējais valsts budžetā apstiprinātais finansējums valsts un pašvaldību autoceļu uzlabošanai neradīja lielu optimismu ceļu būvniecības uzņēmumiem, jo bija mazāks nekā visus iepriekšējos gadus. Tāpēc gada sākumā konkurences cīņa par pasūtījumiem radīja ievērojamu būvniecības cenu samazinājumu nozarē, kā arī zināmas bažas attiecībā uz nozares ilgtermiņa attīstību un atsevišķu ceļu būvnieku mēģinājumiem pārstrukturēties uz cita veida infrastruktūras projektu realizāciju,” teikts Ceļu būves firmas “Binders” vadības ziņojumā.

Gada pārskata dati liecina, ka 2020.gadā uzņēmuma apgrozījums sarucis par 14,76%, samazinoties līdz 91,74 milj. EUR. Samazinājusies arī peļņa, kas nokritusies no 6,42 milj. EUR 2019.gadā līdz 3,6 milj. EUR pērn. 

Vadības ziņojumā norādīts, ka koncernam pagājušā gada sākumā izdevās veiksmīgi reaģēt uz pandēmijas izplatību Latvijā, aizvadot sezonu bez būtiskiem darbības pārtraukumiem. Brīdī, kad daudzi uzņēmumi pārtrauca vai ierobežoja savu darbību, pasūtītāji aizkavēja lēmumu pieņemšanu par projektu uzsākšanu, tika bloķētas kaimiņvalstu robežas un tika aizkavētas rezerves daļu un materiālu piegādes, koncerns turpināja darbu pie noslēgto līgumu realizācijas. “Pārskata perioda otrajā pusē, saistībā ar papildu piešķirtajiem finanšu līdzekļiem ceļu infrastruktūras uzlabošanai, ievērojami palielinājās mazo iepirkumu apjoms saistībā ar virsmas apstrādes projektiem. Koncerns ļoti īsā periodā spēja sagatavot piedāvājumu visiem papildu iepirkumiem un uzvarēt 21 iepirkumā no kopumā 55,” norādīts Ceļu būves firmas “Binders” vadības ziņojumā.

Atbilstoši ilgtermiņa stratēģijai, nākamā pārskata periodā koncerna vadība turpinās strādāt pie ražošanas procesu efektivitātes palielināšanas, jaunu tehnoloģiju ieviešanas, sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas, lai nākotnē spētu apkalpot potenciāli lielāku darbu apjomu.

Lursoft izziņas informācija rāda, ka 2020.gadā Ceļu būves firmas “Binders” bija darba devējs 455 strādājošajiem. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās uzņēmums aizvadītajā gadā samaksājis 2,83 milj. EUR, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklī 1,43 milj. EUR. 

Ceļu būves firmas “Binders” vadības ziņojumā patiesie labuma guvēji ir Normunds Luste un Alvis Tanbergs.