“B.Braun Medical” šogad prognozē apgrozījuma kritumu

13.04.2022 06:31:00

Medicīnas preču vairumtirgotājs SIA “B.Braun Medical” iesniegtajā gada pārskatā skaidro, ka 2021.gadā notikumus un darbību veselības aprūpes jomā turpināja diktēt Covid-19 pandēmija un ar to saistītie procesi. “Saglabājoties augstam pieprasījumam pēc individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, cimdiem un dezinfekcijas līdzekļiem, uzņēmumam izdevās ne tikai noturēt, bet arī palielināt 2020.gadā iekaroto tirgus daļu šajā segmentā un palielināt apgrozījumu,” teikts SIA “B.Braun Medical” vadības ziņojumā. Pieaugot Covid-19 pacientu hospitalizācijai, pieauga pieprasījums pēc dažādiem ar to saistītajiem materiāliem. Tāpat arī valsts un pašvaldību slimnīcas saņēma papildu līdzekļus slimnīcu kapacitātes celšanai, kā rezultātā tika veikti daudzi aparatūras un instrumentu iepirkumi.

Atsevišķo kategoriju pārdošanas rezultāti sekmējuši SIA “B.Braun Medical” apgrozījuma kāpumu 2021.gadā par 24,4%, tam sasniedzot 13,49 milj. EUR. Aizvadīto gadu uzņēmums noslēdza ar 452,91 tūkst. EUR peļņu.

Lursoft pieejamā informācija liecina, ka pagājušajā gadā SIA “B.Braun Medical” veikto nodokļu iemaksu apjoms audzis līdz 2,16 milj. EUR.

Sagaidot, ka 2022.gadā Covid-19 pandēmijas ietekme varētu mazināties, kā arī neparedzot turpmāk tik apjomīgus ieguldījumus slimnīcu kapacitātes celšanā, SIA “B.Braun Medical” vadība paredz turpināt pasākumus pārdošanas apjoma saglabāšanā un palielināšanā attiecībā pret apgrozījumu pirms pandēmijas, tomēr ar samazinājumu attiecībā pret 2021.gada ārpuskārtas apgrozījumu. 

SIA “B.Braun Medical” kapitāldaļu turētājs ir Somijā reģistrētais B. Braun Medical Oy.