Kravu pārvadātājs "Kreiss" palielinājis apgrozījumu līdz 167,22 milj. EUR

11.05.2022 06:50:00

Kravu pārvadātājs SIA “Kreiss” veic saimniecisko darbību Baltijas, Skandināvijas un Eiropas valstīs, norādot, ka pērn Covid-19 ietekmes robežās centās turpināt darbu, lai paplašinātu klientu loku šajās valstīs. Uzņēmums norāda, ka Eiropas Savienības dalībvalstu vidū pieaug konkurence starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm no Austrumeiropas. “Lai arī Eiropas Savienības autopārvadājumu nozarei ir vienots regulējums, katra dalībvalsts atsevišķi, nolūkā aizsargāt savu iekšējo tirgu, pieņem normatīvos aktus, kas ierobežo citu dalībvalstu brīvu piekļuvi tirgum,” teikts SIA “Kreiss” vadības ziņojumā.

Pērn SIA “Kreiss” turpināja pārskatīt iekšējos procesus un strādāja pie iekšējās efektivitātes paaugstināšanas, samazinot operatīvo izmaksu īpatsvaru par 2%.

Aizvadītā gada aprīlī uzņēmums nodibinājis meitas uzņēmumu Polijā, tādējādi turpinot uzsākto kursu uz pamatdarbības efektivizēšanu. 2021.gada beigās SIA “Kreiss” bija 11 struktūrvienības.

Iesniegtais gada pārskats rāda, ka 2021.gadā SIA “Kreiss” kāpināja apgrozījumu līdz 167,22 milj. EUR (+6,16 milj. EUR, salīdzinot ar 2020.gadu), bet peļņu – līdz 11,71 milj. EUR (+9,17 milj. EUR).

Uzņēmums norāda, ka Covid-19 ietekme uz sauszemes transporta nozari ir jūtama, bet ne kritiska. 

Lursoft pieejamā informācija rāda, ka SIA “Kreiss” 2021.gadā bija darba devējs 2492 darbiniekiem. Uzņēmums VID administrētajos nodokļos pagājušajā gadā samaksājis 17,66 milj. EUR.

SIA “Kreiss” patiesie labuma guvēji ir Andrejs Kuzņecovs un Sergejs Zaļizko. Jānorāda, ka pagājušajā gadā SIA “Kreiss” pamatkapitāls palielināts no 2 milj. EUR līdz 36 milj. EUR.