“”Ventspils nafta” termināls” apgrozījums audzis līdz 35,6 milj. EUR

16.06.2022 09:45:00

Līdzīgi kā 2020. gadā, arī pērn pārkraušanas vidi raksturoja pieejamā rezervuāru jaudas pārprodukcija, tādējādi radot ļoti konkurētspējīgu tirgus vidi. “Covid-19 ietekmēja naftas tirgu, izraisot svārstīgumu un nenoteiktību, un kopumā izmainīja naftas tirgus struktūru, palielinot nākotnes naftas cenas, jo pieprasījums pēc naftas strauji samazinājās,” vadības ziņojumā norādījis SIA “”Ventspils nafta” termināls”, piebilstot, ka tādējādi visā pasaulē palielinājās pieprasījums palielināt uzglabāšanas jaudas un samazinājās naftas pārkraušanas apjoms. Pērn SIA “”Ventspils nafta” termināls” pārkraušanas apjoms samazinājās par 17%, attiecīgi palielinot rezervuāru noslogojumu. 

Šogad SIA “”Ventspils nafta” termināls” saimnieciskās darbības mērķis ir pielāgoties kravu plūsmas/ apjomu samazinājumam Baltijas jūras reģionā, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu daudzveidību. Ņemot vērā, ka uzņēmums ir tikai viens no loģistikas ķēdes posmiem, tas turpinās sadarboties ar citām galvenajām ieinteresētajām pusēm – dzelzceļu pārvadājumu uzņēmumiem un ostām –, lai nodrošinātu Ventspils ostas tēlu kā pievilcīgu un konkurētspējīgu pārkraušanas centru Latvijā un Baltijas valstīs.
Jānorāda, ka 2021.gadā SIA “”Ventspils nafta” termināls” apgrozījums palielinājās līdz 35,6 milj. EUR, bet peļņa līdz nepilniem 9 milj. EUR. Gada laikā uzņēmuma apgrozījums audzis par 5,5 milj. EUR. Uzņēmumā aizvadītajā gadā strādāja 181 darbinieks. 

SIA “”Ventspils nafta” termināls” nodrošina tranzīta pakalpojumus – jēlnaftas un dīzeļdegvielas pieņemšanu no cauruļvadiem, dīzeļdegvielas, autobenzīna un citu naftas kravu pieņemšanu no dzelzceļa un jūras, to uzglabāšanu un pākraušanu.
SIA “”Ventspils nafta” termināls” naftas un to produktu rezervuāru parks sasniedz 1,2 milj. m3.

Lursoft dati rāda, ka SIA “”Ventspils nafta” termināls” kapitāldaļu turētāji ir Nīderlandē reģistrētie Martank B.V. un VTTI TERMINALS II B.V. Uzņēmums norādījis, ka tā patieso labuma guvēju nav iespējams noskaidrot.