Dokumentācija funkcijai: update_list

Šie ir funkcijas pieprasījuma un atbildes piemēri ar iepriekš definētām vērtībām. Lai veiktu pieprasījumu ar reālām vērtībām, pieprasiet autorizācijas rekvizītus šeit.
Funkcija rediģē norādītā Klientu portfeļa saraksta datus.
Lauka nosaukums Vērtība Tips
signature
string
sid
string
id
int
name
string
description
string