Dokumentācija funkcijai: update_object

Šie ir funkcijas pieprasījuma un atbildes piemēri ar iepriekš definētām vērtībām. Lai veiktu pieprasījumu ar reālām vērtībām, pieprasiet autorizācijas rekvizītus šeit.
Funkcija rediģē norādītā objekta datus.
Lauka nosaukums Vērtība Tips
signature
string
sid
string
id
int
address
string
phone
string
fax
string
email string
www
string
contact_person
string
client_id
string