Dokumentācija funkcijai: update_list_monitoring

Šie ir funkcijas pieprasījuma un atbildes piemēri ar iepriekš definētām vērtībām. Lai veiktu pieprasījumu ar reālām vērtībām, pieprasiet autorizācijas rekvizītus šeit.
Funkcija rediģē norādīto monitoringu. E-pasta adreses un monitoringa pakalpojumu kodifikatorus jānorāda kā masīva elementus.
Lauka nosaukums Vērtība Tips
signature
string
sid
string
list_id
int
email stringArray
empty_mail
FALSE
boolean
period
string
start_date
string
services
stringArray
end_date
string