Debitoru Portfelis lietošanas instrukcija

1. Pieslēgšanās sistēmai

Izmantojot saņemtos piekļuves datus, labajā pusē izvēlieties Pieslēgties.

1_autorizacija.png

2. Saraksta izveidošana

Lai izveidotu jaunu debitoru sarakstu, izvēlieties Izveidot debitoru sarakstu. Izveidojot šo debitoru sarakstu, tiks izveidots saistītais Pretenziju par maksājumiem saraksts.

2_izveidot_sarakstu.png

 

Saraksta izveidošanas formā pēc noklusējuma ir aizpildīts debitoru saraksta nosaukums un pretenziju par maksājumiem saraksta nosaukums, bet variet norādīt sev vēlamo nosaukumu abiem sarakstiem. 

Sadaļā pie Organizācijas lietotāji ir iespējams kādam no kolēģiem pievienot tiesības šo sarakstu skatīt vai labot.

3_izveidot_sarakstu.png

3. Objektu pievienošana

Pēc veiksmīgas saraksta izveidošanas tiek atvērts tukšs sarakstas, kuru nepieciešams papildināt ar objektiem.

Debitoru sarakstam objektus var pievienot pa vienam, izvēloties izvēlnē Meklēt un pievienot uzņēmumu vai iestādi. Ja vēlaties sarakstā pievienot vairākus objektus, tad izvēlieties Pievienot juridiskas personas ar XLSX failu.

4_pievienot debitorus.png

4. Pretenziju par maksājumiem pievienošana

Lai sarakstā pievienotajam debitoram pievienotu pretenziju par maksājumu, nepieciešams izvēlēties iespēju Pievienot pretenziju par maksājumu.

5_pievienot_pretenziju.png

 

Pretenzijas ievienošanas formā nepieciešams aizpildīt datu laukus, ievadot vajadzīgo informāciju. Laukā Sākotnēji apmaksātās pretenzijas par maksājumu summa - jānorāda summa, ja debitors daļu no rēķina ir jau apmaksājis. Laukā Paraksts vēstulē norādāma informācija debitoram, kas tiks pievienota kā paraksts vēstulē debitoram.

6_pretenzijas_forma.png

5. Brīdinājuma vēstule

Pēc tam, kad ir ievadīti visi pretenzijas par maksājumu dati, nepieciešams ir izveidot brīdinājuma vēstuli debitoram. Lai izveidotu vēstuli ir jāizvēlas Sagatavot, pēc tam šī vēstule ir jānosūta debitoram pa pastu vai elektronisko pastu.

7_vestules_gatavošana.png

Brīdinājuma vēstules paraugs:

8_vestule.png

6. Pretenzijas par maksājumu apmaksa

Ja pretenzijas par maksājumu ir apmaksāta, tad nepieciešams to ievadīt sistēmā, izvēloties Pievienot maksājumu. 10 dienu laikā ievadīto pretenziju par maksājumu variet dzēst, pēc tam tas vairs nebūs iespējams un pretenzija par maksājumu tiks publicēta Lursoft IT datu bāze "Pretenzijas par maksājumiem".

9_pievienot_maksajumu.png

Lūdzam iepazīties ar Debitoru portfeļa lietošanas noteikumiem.