Palielināts "Rēzeknes slimnīca" pamatkapitāls

28.11.2022 00:04:00

Lursoft Klientu Portfeļa monitorings ziņo, ka SIA “Rēzeknes slimnīca” pamatkapitālu Rēzeknes valstspilsētas dome palielinājusi no 7,8 milj. EUR līdz nepilniem 10 milj. EUR. Jānorāda, ka piektdien, 25. novembrī, izmaiņas pamatkapitālā reģistrētas 24 uzņēmumiem.

SIA “Rēzeknes slimnīca” finanšu darbību un sniegto pakalpojumu apjomu 2021.gadā turpināja būtiski ietekmēt Covid-19 pandēmija. Slimnīcas darba organizācija pastāvīgi tika pielāgota mainīgajiem apstākļiem, pieejamos resursus maksimāli pakārtojot infekcijas slimnīcas ierobežošanai un tās radīto seku mazināšanai/ novēršanai. 
Vadības ziņojumā SIA “Rēzeknes slimnīca” norādījusi, ka tā nodrošināja liela mēroga Covid-19 vakcinācijas centra izveidi un darbību. Paralēli organizēta arī vakcinācijas kabineta darbība un izbraukuma vakcinācijas.

Iesniegtais gada pārskats liecina, ka 2021.gadā SIA “Rēzeknes slimnīca” apgrozījums palielinājās līdz 24,94 milj. EUR, bet peļņa pēc nodokļiem – līdz 2,1milj. EUR. Slimnīca pagājušajā gadā bija darba devējs 694 darbiniekiem.