Izmaiņas "Latvijas dzelzceļš" padomē

31.01.2023 08:55:00

Lursoft Klientu Portfeļa monitorings ziņo, ka no VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes locekļu amatiem atcelti Juris Kaļeņuks un Andris Maldups. Lursoft dati rāda, ka A. Maldups šajā amatā atradās kopš 2017. gada novembra, savukārt Juris Kaļeņuks – kopš aizvadītā gada februāra.

VAS “Latvijas dzelzceļš” padome turpina darbu trīs personu sastāvā, padomes locekļa krēslu ieņemot Reinim Ceplim, padomes priekšsēdētāja vietnieka – Andrim Liepiņam, savukārt padomes priekšsēdētāja amatā pārvēlēts Jānis Lange.

VAS “Latvijas Dzelzceļš” konsolidētais apgrozījums 2021.gadā veidoja 249,18 milj. EUR, liecina Lursoft pieejamais koncerna gada pārskats. Pārskata gadu tas noslēdza ar 3,9 milj. EUR lielu peļņu. Jānorāda, ka gadu iepriekš “Latvijas Dzelzceļš” koncerns strādāja ar 35,5 milj. EUR zaudējumiem, lai gan apgrozījums bija nedaudz lielāks nekā aizpērn – 253,87 milj. EUR. VAS “Latvijas dzelzceļš” apgrozījums 2021. gadā sasniedza 157,71 milj. EUR.

Ieņēmumi no kravu pārvadājumiem, kas veido būtisku daļu – 49% – no koncerna konsolidētā apgrozījuma, salīdzinājumā ar 2020.gadu samazinājušies par 15,14 milj. EUR jeb 11%. Aizpērn pa dzelzceļu pārvadāti 21,96 milj. t, kas ir par 8,9% mazāk nekā 2020.gadā. Lielāko īpatsvaru veidoja importa pārvadājumi, to apjoms gan 2021.gadā bija par 17,4% mazāks nekā gadu iepriekš, samazinoties līdz 13,47 milj. t.

Būtiskāko pārvadājumu daļu veido naftas un naftas produktu pārvadājumi (28,7%), kā arī graudi, graudu pārstrādes produkti, sēklas un augļi (20,3%).