"Latvijas dzelzceļš" pērn apgrozījis 153,16 milj. EUR

11.05.2023 06:45:00

VAS “Latvijas dzelzceļš” 2022. gadā apgrozījis 153,16 milj. EUR, liecina Lursoft pieejamais gada pārskats. Salīdzinot ar gadu iepriekš, tas ir samazinājums par 2,89%. Uzņēmums gada pārskatā norādījis, ka tā 2022. gada saimnieciskās darbības rezultāts bija 0 eiro. Jānorāda, ka “Latvijas dzelzceļš” konsolidētais apgrozījums 2022. gadā pieauga līdz 254,79 milj. EUR, savukārt tā zaudējumi veidoja 2,37 milj. EUR.

“Latvijas dzelzceļš” koncernā bez mātes uzņēmuma ietilpst arī SIA “LDZ CARGO”, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, SIA “LDZ Loģistika”, SIA “LDZ apsardze”, kā arī SIA “LDZ infrastruktūra”, kas š.g. 12. aprīlī likvidēta.

Pērn pārvadāto kravu apjoms bija 21,59 milj. t, kas ir par 375 tūkst. t jeb 1,7% mazāk nekā 2021. gadā. Lielākais īpatsvars kravu pārvadājumos bijis importa pārvadājumiem, kas veidoja 65,2% no kopējā apjoma. 2022. gadā būtiskāko pārvadājumu daļu veidoja akmeņogļu pārvadājumi (22,2%), naftas un naftas produktu pārvadājumi (20,2%) un graudu, graudu pārstrādes produktu, sēklu un augļu pārvadājumi (20%). Minerālmēslu pārvadājumu īpatsvars kopējā pārvadājumu apjomā ir 4,1%, koksnes un tās izstrādājumu īpatsvars veidoja 4,5%, savukārt kategorijā “pārējās kravas” raksturīgākās kravas bija rūdas, ķīmiskās kravas un minerālvielas.

Platsliežu dzelzceļa līnijās 2022. gadā pārvadāti 15 694 tūkst. pasažieru.

Neskatoties uz kravu pārvadājumu apjomu samazināšanos, VAS “Latvijas dzelzceļš” pērn turpināja nodrošināt infrastruktūras un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un atbilstošo drošības līmeni. Uzņēmums norādījis, ka 2022. gadā tā kapitālieguldījumu apjoms sasniedza 19,02 milj. EUR, no kuriem 12,14 milj. EUR ieguldīti atjaunošanā, bet 6,88 milj. EUR infrastruktūras attīstībā.

2022. gadā VAS “Latvijas dzelzceļš” vidējais darbinieku skaits bija 4037 darbinieki, kas ir par 489 mazāk nekā gadu iepriekš. Iesniegtajā vadības ziņojumā norādīts, ka darbinieku skaits samazinājies VAS “Latvijas dzelzceļš” mērķtiecīgi īstenoto pasākumu darbinieku skaita un izmaksu optimizācijai rezultātā, veicot funkciju pārskatīšanu un organizatoriskās struktūras izmaiņas. Lursoft izziņas informācija liecina, ka pagājušajā gadā VAS “Latvijas dzelzceļš” nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 44,41 milj. EUR, no tiem 22,4 milj. EUR valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās un 10,33 milj. EUR – iedzīvotāju ienākuma nodoklī.